پارچه کتانی قاهره مجموعه جنگنده فرانسه

پارچه کتانی: قاهره مجموعه جنگنده فرانسه فرانسوی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات کمیل قاسمی و جردن باروز عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی شدند

به گزارش ایسنا، اودونایو آدکورویه از نیجریه، جردن باروز از آمریکا، کمیل قاسمی از ایران، آرسن جولفالاکیان از ارمنستان، ملونین نومونوی از فرانسه، صوفیا متسون از س

کمیل قاسمی و جردن باروز عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی شدند

کمیل قاسمی و جردن باروز عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی شدند

عبارات مهم : کمیسیون

اتحادیه جهانی کشتی هفت عضو تازه کمیسیون ورزشکاران را مشخص کرد.

به گزارش ایسنا، اودونایو آدکورویه از نیجریه، جردن باروز از آمریکا، کمیل قاسمی از ایران، آرسن جولفالاکیان از ارمنستان، ملونین نومونوی از فرانسه، صوفیا متسون از سوئد و سون یانان از چین اعضای تازه کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی هستند.

کمیل قاسمی و جردن باروز عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی شدند

این کمیسیون از سال ۲۰۱۳ جهت حمایت از کشتی گیران دنیا شکل گرفته است.

واژه های کلیدی: کمیسیون | ورزشکاران | کمیل قاسمی | اتحادیه جهانی کشتی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs